0 بازخورد

دامن فون کلوش کامل

این دامن از دامن فون کلوش آزادتر و دارای چین‌های بیشتری می‌باشد و مانند دامن کلوش است.

قیمت :

35000 تومان

در اين مرحله شما قادر خواهيد بود با وارد كردن اندازه هاي اصلي خود، الگوي مورد نيازتان را تحويل بگيريد.

مشخصات

  • بلندی دامن شما براساس اندازه‌ای که به برنامه می‌دهید برایتان طراحی می‌شود.
  • جنس کاغذ چاپ و کیفیت الگوها به نحوی است که شما می‌توانید به تعداد دفعات زیادی از آن استفاده کنید.
  • این مدلها صرفاً جهت آشنایی با تن‌خور الگوی حاضر است.

کیفیت

  • الگوها چاپ شده بر روي كاغذهاي با كيفيت پلات
  • ضخامت مناسب کاغذ و قابليت استفاده مكرر
  • چاپ الگو در اندازه واقعي
  • الگوها متناسب با اندام شما طراحي مي شوند
  • عدم نیاز به شخصي سازي
  • ضخامت خط استاندارد


Image Description

پیشنهادات

0
0 بازخورد

دیدگاه های شما

  • بدون بازخورد