آموزش اندازه گیری دامن

نحوه صحیح اندازه گیری صحیح برای دامن

سلام دوستان

به الگولند خوش آمدید.

اصلی‌ترین و اساسی‌ترین گام در خیاطی اندازه‌گیری صحیح و اصولی روی اندام است، پس این متن را با دقت مطالعه کرده و فیلم‌های آموزشی را ببینید تا بتوانید اندازه‌گیری صحیح و اصولی را بیاموزید.

در متد مولر برای رسم الگوی دامن به 4 اندازه اصلی از قبیل: دور کمر، دور باسن بزرگ، دور باسن کوچک (کپل) و بلندی دامن احتیاج داریم.
اندازه‌گیری را باهم شروع می‌کنیم.


1. اندازه‌گیری دور کمر:

دور کمر در دامن، جاییست که همیشه کش دامن را در آنجا می‌گذاریم. عمدتا این محل روی ناف می‌باشد.

پس برای اندازه‌گیری دور کمر در دامن، دور تا دور ناف را با یک انگشت زیر متر در حدی که متر را نگه دارد، اندازه گرفته و یادداشت می‌کنیم.

Image Description

2. اندازه‌گیری دور باسن کوچک یا کپل:

محل باسن کوچک، 10-8 سانتی‌متر پایین‌تر از دور ناف می‌باشد.

برای اندازه‌گیری دور باسن کوچک، متر را دور تا دور آن رد کرده و با یک انگشت زیر متر، در حدی که متر را نگه داریم دور باسن کوچک را اندازه می‌زنیم.

Image Description

3. اندازه‌گیری دور باسن:

برای اندازه‌گیری دور باسن،

الف) در صورتیکه شخص اصلا شکم نداشته باشد:

متر را از برجسته‌ترین قسمت باسن در پشت رد کرده و تا جلو بصورت صاف با یک انگشت زیر متر نگه می‌داریم و اندازه دور باسن را یادداشت می‌کنیم.

ب) در صورتیکه شخص شکم داشته باشد، حتی بصورت جزئی:

یک خط‌کش بصورت عمودی روی شکم قرار داده و متر را از برجسته‌ترین قسمت باسن در پشت رد کرده و در جلو از روی خط‌کش قرار داده شده روی شکم، به صورت صاف عبور داده و با یک انگشت زیر متر در حدی که متر را نگه داریم دور باسن را اندازه گرفته و یادداشت می‌کنیم.

Image Description

4. اندازه‌گیری بلندی دامن:

برای اندازه‌گیری بلندی دامن، متر را از جلو روی مکانی که به عنوان دور کمر در نظر گرفته بودیم گذاشته و تا جایی که می‌خواهیم دامن بلند باشد اندازه می‌زنیم.

Image Description