آموزش اندازه گیری بالاتنه و آستین

نحوه صحیح اندازه گیری صحیح برای بالاتنه و آستین

سلام دوستان

به الگولند خوش آمدید.

اصلی‌ترین و اساسی‌ترین گام در خیاطی اندازه‌گیری صحیح و اصولی روی اندام است، پس این متن را با دقت مطالعه کرده و فیلم‌های آموزشی را ببینید تا بتوانید اندازه‌گیری صحیح و اصولی را بیاموزید.

در متد مولر برای رسم الگوی بالاتنه به 5 اندازه اصلی از قبیل: تمام قد، دورسینه، دور کمر، دور باسن و بلندی لباس احتیاج داریم.

برای رسم آستین به 2 اندازه اصلی از قبیل: بلندی آستین و دور مشت احتیاج داریم که در ادامه بصورت مفصل به آنها می‌پردازیم.

این نکته را در نظر داشته باشید که در هنگام اندازه‌گیری حتما لباس زیر مناسب بپوشید و اندازه‌گیری را روی یک لباس نازک و چسبان انجام دهید.

اندازه‌گیری را باهم شروع می‌کنیم:


1. اندازه‌گیری تمام قد:

برای اندازه‌گیری تمام قد، بدون کفش و دمپایی کنار دیوار بصورت صاف بایستید. یک خط‌کش را بصورت صاف روی سر گذاشته و روی دیوار علامت بزنید.

از محل علامت زده روی دیوار تا کف زمین را اندازه بگیرید و این اندازه را به عنوان تمام قد یادداشت کنید.

Image Description

2. اندازه‌گیری دور سینه:

برای اندازه‌گیری دور سینه، متر را از روی برجسته‌ترین قسمت سینه‌ها تا پشت بصورت صاف رد کرده، و با یک انگشت زیر متر، در حدی که متر را نگه داریم دور سینه را اندازه می زنیم.

Image Description

3. اندازه‌گیری دور کمر:

باریکترین قسمت کمر، در محل آخرین استخوان دنده به عنوان دور کمر معرفی می‌شود.

برای اندازه‌گیری دور کمر، متر را بصورت صاف دور تا دور کمر رد می‌کنیم و اندازه آن را با یک انگشت زیر متر در حدی که متر را نگه داریم، یادداشت می‌کنیم.

Image Description

4. اندازه‌گیری دور باسن:

برای اندازه‌گیری دور باسن

الف) در صورتیکه شخص اصلا شکم نداشته باشد:

متر را از برجسته‌ترین قسمت باسن در پشت رد کرده و تا جلو بصورت صاف با یک انگشت زیر متر نگه می‌داریم و اندازه دور باسن را یادداشت می‌کنیم.

متر را از برجسته‌ترین قسمت باسن در پشت رد کرده و تا جلو بصورت صاف با یک انگشت زیر متر نگه می‌داریم و اندازه دور باسن را یادداشت می‌کنیم.

یک خط‌کش بصورت عمودی روی شکم قرار داده و متر را از برجسته ترین قسمت باسن در پشت رد کرده و در جلو از روی خط‌کش قرار داده شده روی شکم، به صورت صاف عبور داده و با یک انگشت زیر متر در حدی که متر را نگه داریم دور باسن را اندازه گرفته و یادداشت می‌کنیم.

Image Description

5. اندازه‌گیری بلندی لباس:

برای اندازه‌گیری بلندی لباس، متر را روی مهره‌ی پشت گردن گذاشته و از آنجا تا جایی که می‌خواهیم لباس بلند باشد را اندازه گرفته و یادداشت می‌کنیم.

Image Description

6. اندازه‌گیری بلندی آستین:

برای اندازه‌گیری بلندی آستین، دست را بصورت مایل نگه داشته، سر متر را انتهای استخوان سرشانه گذاشته و از روی آرنج عبور می‌دهیم و بلندی آستین را تا جایی که می‌خواهیم اندازه می‌زنیم.

Image Description

7. اندازه‌گیری دور مشت:

برای اندازه‌گیری بلندی آستین، دست را بصورت مایل نگه داشته، سر متر را انتهای استخوان سرشانه گذاشته و از روی آرنج عبور می‌دهیم و بلندی آستین را تا جایی که می‌خواهیم اندازه می‌زنیم.

Image Description